Skip to main content

Aloha, Sverige!

Här finner ni vardagliga skriverier från en svensk boende i Hawaii sedan 90-talet. Hoppas mina upplägg kan ge er mer information om öarna och hjälpa till med reseplaneringen.