Orlando Florida
Annonsera

Hawaiianska på Google

Nu har jag märkt att man kan översätta till och från Hawaiianska på Google Translate.

Det kanske inte är nytt men det är först nu som jag såg det. Jag provade göra några översättningar och det verkar fungera överlag. Men det var några ord som Google inte kunde, eller inte hade den bästa översättningen. Oftast med sådana verktyg så översätts saker ordagrant och tar inte hänsyn till vardagsspråk eller slang. Som exempel, när jag söker på svenska ordet ”välkommen” så får jag översättningen ”hookipa ana” från Google Translate. Det är teoretiskt inte fel, men 99% av befolkning säger hellre ”E komo mai”.

Men det är väl så med alla översättningsverktyg. Prova på och ha roligt med Google Translate! 🙂

Aloha!

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.