Orlando Florida
Annonsera

Öar du måste se innan du dör

TripAdvisor har publicerat en lista på öar du måste se innan du dör. Ni kan hitta listan i svenska dagstidningen SvD. Ön Maui här i Hawaii kommer med på plats nummer 10. Det är kul och en självklart en ära för oss i Hawaii att en av öarna är med. Men egentligen tycker jag dom kunde ta med vilken Hawaiiansk ö som helst. Varje ö har sin egen charm och skulle lätt kunna platsa på listan.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.