Orlando Florida
Brave

Regn o Sol Samtidigt

Här regnar det och är soligt ganska ofta. Det är ganska fint och skapar många regnbågar…vilket är varför Hawaii är känt som ”rainbow state”.

Aloha!

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.