Orlando Florida
Brave

Hawaii är Favoritstaten i USA

Hawaii har blivit rankad som favoritstaten i USA bland amerikanare, enligt en undersökning som nyligen publicerades. Sist på listan kom Kalifornien.

Ni kan läsa mer här:

http://www.bizjournals.com/pacific/news/2012/02/22/poll-shows-hawaii-is-americas.html

Det är väl egentligen inte så överraskande att Hawaii kom först men jag hade aldrig räknat med att Kalifornien skulle komma sist. Kanske har med deras ekonomiska kris att göra?

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.