Orlando Florida
Annonsera

Begränsad Solnedgång

Jag bor på östsidan av Oahu, även kallad Windward Oahu. Om ni kan er geografi så betyder det att vi får soluppgångar men på grund av bergskedjan Ko’olau så är det här det enda vi ser av en solnedgång. Ibland kan dom vara otroligt fina och ibland inte alls.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.