Orlando Florida
Brave

Aloha Frimärke

För er frimärkssamlare. Den 19 januari 2012 kommer USPS (amerikanska posten) ut med ett nytt frimärke som hedrar Hawaii och dess Aloha-skjortor.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.