Orlando Florida
Brave

Blandade Bilder II

Här kommer några fler bilder jag grävt upp från ett gammalt arkiv:

Solnedgång sett från restauranten Michels i Waikiki

Soluppgång över Kailua, sett från Pali Highway.

Fina moln innan soluppgången över vårt hus.

Fiskmarknad. Den stora tonfisken såldes för $1000.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.