Orlando Florida
Annonsera

Två-filig Drive Thru

McDonalds vet hur man tjänar många kunder med deras nya två-filiga drive thru som blir mer och mer vanlig runtom Hawaii och fastlandet USA.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.