Orlando Florida
Annonsera

Kinesiskt Gummiträd

Det här trädet är inget för latmaskar. Ni finner det på vår tomt. Det är ett grönt och fint träd men växer ca 30cm per månad så det blir en hel del klippandes med den stora saxen för att hålla den i rätt höjd.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.