Orlando Florida
Brave

Hej på dig

Jasså, är jag inte den ende svensk i Hawaii? Nej, det finns faktiskt en hel del svenskar i Hawaii och det är väl inte så svårt att förstå med tanke på vädret.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.