Orlando Florida
Annonsera

Hawaii för Handikappade och Rörelsehindrade Resenärer

Det är inte lätt att resa till Hawaii. Det krävs flera flyg, flera mellanlandningar och ganska mycket baggage. Men det betyder inte att Hawaii är bortom räckhåll för handikappade och rörelsehindrade personer. Nedan följer länkar till sajter som kan vara av intresse för er som är rörelsehindrade eller funktionsnedsatta av något slag:
E Komo Mai! Trevlig resa! Aloha!

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.