Orlando Florida
Brave

Hawaiiansk golfare

Så här kan det se ut på driving rangen i Hawaii. Klädsel är något som är avslappnat överallt i Hawaii, även på golfbanan. 
T-shirt, surf-shorts och flip-flops hör inte till ovanligheterna.

Fore! Aloha!

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.