Orlando Florida
Brave

Strand för homosexuella i Waikiki

Om du är homosexuell man tilltalar nog den här stranden dig. Det är Queens Beach som sitter ihop med Waikiki Beach. De flesta skulle nog inte märka att det är en bögstrand för folk är ganska diskreta….i alla fall på dagen. Det är faktiskt en väldigt fin strand och inte lika packad som Waikiki Beach.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.