Orlando Florida
Brave

Blue Angels över Kaneohe

Blue Angels är en uppvisningspluton i amerikanska marinflyget. Dom gör fantastiska uppvisningar. För några dagar sedan hade vi äran att se dom flyga över vårt hus så jag spelade in den här lilla filmen från vår terass.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.