Orlando Florida
Annonsera

Gladaste och Hälsosammaste Staterna i USA

hanauma

När vi ändå är inne på listor, så lägger vi upp en till. Nu gäller det vilka stater som är dom mest glada och hälsosamma i USA. Rankningen gjordes av Gallup och baserades på fysisk och mental hälsa. Hawaii klarar sig oftast bra i dom är rankningarna för folket här har ofta mindre stress och motionerar mer än i resten av USA.

Top 10 states ranked highest for overall well-being:

1. Alaska

2. Hawaii

3. South Dakota

4. Wyoming

5. Montana

6. Colorado

7. Nebraska

8. Utah

9. New Mexico

10. Texas

Källa: Gallup-Healthways Well-Being Index

 

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.