Orlando Florida
Brave

Gecko och Gräshoppa

Geckos finns det gott om i Hawaii och runtom vårt hus. Dom är bra på fånga insekter och dagligen ser man dom fånga myggor, myror och termiter. Häromkvällen var dock första gången jag såg en gecko fånga en grässhoppa (se bild ovan). Inte illa kap för en liten klen ödla.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.