Orlando Florida
Brave

Incheckning på Aulani

Det är här man checkar in på det nya Aulani Disney Resort här i Hawaii. Bilderna och kollaget på väggen bakom är gjorda av lokala skolelever och ska representera en regnbåge.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.